WUR - veldbezoek - bodemkwaliteit

Wageningen Environmental Research doet in opdracht van het Amsterdam Institute for advanced metropolitan solutions (kortweg AMS) een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem, oa in stadslandbouwprojecten.

Doel is in eerste instantie vast te stellen wat de bodemkwaliteit is en, in de toekomst, hoe beheer van water en grond de kwaliteit van de bodem beinvloeden.

Bij het veldbezoek op 22 oktober zijn monsters genomen op 8 verschillende plekken op de Fruittuin van West. De uitkomsten worden later gedeeld.